Thực hiện kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Văn Lang tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã Văn Lang. Theo đó Ủy ban nhân dân xã...


Nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích ngày 20 tháng 6 năm 2024 xã Văn Lang tổ chức...


Chiều ngày  17/6, UBND xã tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên với Khát vọng phát triển” theo hình thức trực tiếp. Ông  Mã  Ngọc...